top of page
DSC_8703.JPG
״הקללה הפכה לברכה״

16.5.19 - מתוך קול הרצליה

כתבו עליי

״זו היתה הישרדות יומיומית״

12.12.16 - מתוך עיתון לאישה

DSC_9766.JPG
DSC_9310.JPG
״חמשת אחיה נולדו עם פיגור שכלי״

22.12.16 - מתוך עיתון XNET

״אעשה את כל מה שצריך לחיות את החיים במלואם ולשמוח בהם, לא לחיות לידם!״

20.10.16 - מתוך מגזין נשים אמיתיות

DSC_9745.JPG
bottom of page