הרצאה-מפגש לעצמאיות/ים

12 הצעדים לניהול זמן

אפקטיבי בעסק שלך

הרצאות

הרצאה

ניהול זמן אימהי

הרצאה

ניהול זמן הלכה למעשה

הרצאה

ניהול זמן לנוער

הרצאה

תודעת אושר מהלכה למעשה

הרצאה

סיפור חיי האישי

בוחרת בין בריחה לבחירה

הרצאה

מנהלות זמן באושר