top of page

#זמןקורונה 1 - תכנון לצד גמישות

#זמןקורונה 2 - עם יערה הלפרין מנחת הורים, על התנהלות והתמודדות עם ילדינו

#זמןקורונה 3 - על התש״ס והכנה לליל סדר חדש

#זמןקורונה 4 - התנהלות והמלצה לחול המועד

#זמןקורונה 5 - המלצות עם רונית פרבר ארצי יועצת עסקית

המלצות לזמן קורונה

#זמןקורונה 6 - המלצות מה תארזו, מה תקחו?

bottom of page